سیر تکاملی بورس در جهان

تاریخچه پیدایش واژه بورس به قرن پانزدهم میلادی برمیگردد در آن زمان بازرگانان درمیدانی به اسم تربورس در مقابل خانه بزرگ زاده ای به اسم واندر بورس جمع میشدند به خرید وفروش براساس حراج میپرداختند. ازآن تاریخ به بعد مکانهایی که مردم در آنجا به حراج مبادرت میکردند وبه تدریج  شکل توسعه یافته ترمسقف  به خود گرفت بورس میگفتند.

به گفته مورخین وکارشناسان این ماکانها ابتدا نظم وانظباط خاصی نداشتند وهمه افراد میتوانستنددر آنجافعالیت کنند، اما باگذشت زمان نظم خاصی در آنها شکل گرفت بطوری که پس از گذشت چند سال فقط بازرگانان وتجار وصرافان اجازه حضوردرآن را داشتند.

به تدریج باپیشرفت جوامع تالار های مسقف بورسی شکل گرفت وبازرگانان به این تالار هاراه یافتند.بازرگانان وتجار همواره برای اینکه احتمال ضرروزیان تجارت خودرا کاهش بدهند به دنبال شراکت باتجار دیگر بودند، در واقع آنها شراکت را بهترین راه برای کاهش ریسک ضرروزیان احتمالی خود میدانستند چراکه باشراکت افراد سود وزیان هم بین آنها تقسیم میشد.

بااین طرز فکر بود که شرکتهای سهامی رفته رفته جایگاه خود را در اقتصاد پیدا کردند؛ در این شرکتها هرفرد به اندهزه سرمایه ای که در شرکت دارد در سود وزیان آن نیز شریک است . ا.لین شرکت سهامی در سال 1353 میلادی وبا مشارکت عده ای از بازرگانان روسیه راه اندازی شد. نام این شرکت ماسکووی بود .

اولین بورس در جهان

باگسترش معاملات ومبادلات در جهان نیاز به سرگذاری روز به روز افزایش یافته در نتیجه مراکزی که بتوانند بین سرمایه گذار ومتقاضی سرمایه ( یعنی شرکتها ) ارتباط برقرار کند ایجادشد . این مراکز که بعد ها به بورس معروف شدند برای خریدوفروش سهام شرکتها بودند.

باشروع فعالیت بورس ها ، به تدریج بازرگانان سایر کشور ها نیز به کمک دولت خود بورس های دیگر را تاسیس کردند بطوری که امروزه کمتر کشوری را میتوان یافت که ازوجود این رکن اساسی لقتصاد محروم باشد. در حال حاظر (WFE) فدراسیون جهانی بورس وظیفه هماهنگی ,تسهیل مبادلات جهانی وحفاظت از حقوق سهام داران وگسترش بورس های جهان را برعهده دارد.

اولین بورس اوراق بهادر جهان بصورت رسمی در اوایل قرن هفدهم میلادی در شهر آمستردام هلند تشکیل شد؛همچنین اولین شرکتی که سهام آن دراین بورس معامله شد کمپانی هند شرقی بود. پس از خرید یک ساختمان مستقل توسط معامله گران درسال1773 نهایتا درمارس سال 1801 میلادی بورس لندن نیز فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.چندین سال بعد بورس نیویورک به عنوان سومین بورس بزرگ در طول تاریخ تاسیس شد.

بورس های معتبر دنیا چه بورس هایی هستند؟

بورس نیویورک که در ساختمانی در وال استریت شروع بکار کرد.در حال حاظر معتبرترین بورس جهان ،بورس نیویورک بانماد (NYSE(New york stock Exchange است . شاخص اصلی این بورس داوجانزDovjonesنام داشته ومعاملات این بورس بصورت الکترونیکی انجام میگیرد. این بورس از نظر حجم سرایه گذاری ومعاملات بزرگترین بورس دنیاست.

بازار بورس نزدک NASDAQهم بزرگترین بازار سهام خرد سهام امریکا توسط انجمن ملی معامله گران اوراق بهادر بورس نیویورک درسال 1971تاسیس شده وآغاز بکار کرد.

بورس لندن ،توکیو،فرانکفورت وپاریس از دیگر بورس های معتبر دنیاهستند که نقش بزرگی در اقتصاد جهان ایفامیکنند.